Logo Naturpack

Aderyn.sk zabezpečuje prostredníctvom systému NATURPACK

plnenie vyhradených povinností vo vzťahu k odpadom z obalov

uvedených na trh v Slovenskej republike v súlade s platnou legislatívou.