Kontaktné údaje

Aderyn s.r.o.
Fučíková 538/34
97667 Závadka nad Hronom
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421910917799
E-mail: info@aderyn.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Aderyn s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Fučíková 538/34, 97667, Závadka nad Hronom

IČO: 53141156
DIČ: 2121283945
IČ DPH: SK2121283945

Obchodný register: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39112/S Zodpovedný vedúci: Karin Majerčíková info@aderyn.sk +421 910 91 77 99

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4008 9550
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2940089550 / 1100

Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN: SK36 8330 0000 0029 0200 1407
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 2902001407

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46,97400, Banská Bystrica 1, Slovenská republika

Telefón: 048/412 49 69
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

voliteľné